Bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục :  Đã xem: 10992 

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao gồm 6 dạng bài có tính chất phân loại học sinh, giúp thầy cô và phụ huynh nắm bắt được khả năng học tập của các con.

 

 

Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)

1. A. Speak                B. Song              C. Play                 D. Swim

2. A. Countryside         B. City               C. Street             D. Map

3. A. Milk                      B. Chicken         C. Bread              D. Fish

4. A. August                 B. November          C. May               D. Match

5. A. Maths                 B. English                  C. Science              D. Vietnam

 

Bài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)

1. Where are you today?

A. I’m at home.          B. I’m from Vietnam.              C. I’m ten years old.

2. How many students are there in Mai’s class?

A. There are 30 students.

B. There is a teacher.

C. There are 30 students in his class.

3. Can your mother speak English?

A. Yes, I can.             B. No, she can’t.                     C. No, he can’t

4. Would you like ……………….. orange juice ?

A. some                 B. an                 C. a

5. When is your birthday?

A. It’s in September.

B. It’s in September 2nd.

C. Your birthday’s in September.

 

Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)

1. Yes, I'd like some milk. _______________________________

2. He has Maths and Art on Monday. _______________________________

3. Because I like to sing songs. _______________________________

4. There are four books on my desk. _______________________________

5. My pen friend is from America. _______________________________

 

Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. (1 diểm)

A B A -> B
1. What sports do you like? A. I am ten 1 ->
2. Can you draw a picture? B. I like football 2 ->
3. How old are you? C. I have it on Tuesday 3 ->
4. When do you have Vietnamese? D. I have ten 4 ->
5. How many pens do you have? E. No, I can't 5 ->

 

Bài 5. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)

1. doll/ for/ This/ you/ is.

____________________________________________

2. is/ My/ classroom/ big.

____________________________________________

3. subjects/ What/ like/ he/ does?

____________________________________________

4. you/ do/ like/ Why/ English?

____________________________________________

5. was/ I/ in/ April/ born.

____________________________________________

 

Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)

1. What do you do .......... Science lessons?

2. There ............. three maps on the wall.

3. She ............ like Maths because it's difficult.

4. He is ............... Australia.

5. I can ........... a bike.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 52 trong 15 đánh giá
3.5 - 15 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top