Bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 3258 

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc Bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao. Mời bạn đọc tham khảo.

 

I. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to school ……….bike.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

II. Khoanh vào từ khác loại

1. A. Globe              B. Map                   C. Desk                   D. These

2. A. Forty                B. Thirteen             C. Sixty                    D. Twenty

3. A. Sun                  B. Snowy               C. Cloud                  D. Wind

4. A. Teddy              B. Kite                    C. cake                    D. Puzzle

5. A. Picture             B. Pencils               C. Notebooks          D. Markers

6 A. Classroom        B. Teacher             C. Library                 D. School

7. A. I                        B. She                   C. His                       D. It

8. A. His                    B. She                   C. My                       D. Its

9. A. Rice                  B. Bread                C. Cake                   D. Milk

10. A. House             B. Ruler                 C. Book                   D. Eraser

III. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1. What’s ……..name? Her name is Hoa.

   A. my                     B. his                     C. her

2. How is she? She’s ………….

  A. five                     B. nice                   C. ok

3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.

  A. years                 B. year                   C. yes

4. ………to meet you.

  A. nine                   B. nice                    C. good

5. Bye. See you……

  A. late                    B. nice                    C. later

6. What’s it?It’s ………inkpot.

  A. an                      B. a                        C. some

7. How many ………are there ? There is a desk.

  A. desk                  B. a desk                C. desks

8. The weather is ………today.

   A. cold                  B. ok                       C. too

9. ……is Nam from? He’s from Hai phong.

  A. what                  B. who                    C. where

10. Who is he? ………is my friend

  A. he                      B. I                          C. she

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu

1. friend /is / my / Hien/ new.

2. is /That / classroom / her.

3. your / Write / please / name.

4. down / your / Put / pencil/

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top