Một số bài tập chủ đề Tiếng Anh lớp 2

 - Người đăng bài viết: Đặng Thị Ngọc Trang  - Chuyên mục :  Đã xem: 3805 

Một số dạng bài tập theo chủ đề Tiếng Anh lớp 2 giúp các học sinh lớp 2 rèn luyện các kiến thức đã học trên lớp.

 

CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH


Part 1:
Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.
Uncle             Family           Sister        Eight         Daughter     Grandma
Father        Table          Nine           Mother         Eggs         Map
Ruler         Yellow       Old             Pink        Aunt         Grandpa       
……………….    gia đình                                           ……………….    bố
……………….    anh, em trai                                    ……………….    cháu trai
……………….     cháu gái                                          ……………….    mẹ
……………….       cô, dì                                             ……………….    chú
……………….    bà                                                     ……………….    ông
……………….    số 9
Câu 2: Hoàn thành các câu sau.
1.    What is your name?           My n....me is ................
2.    Who is this?                    This is  ....y mo...her.
3.     Who is he?            This is my fath..r.
4.    What is this?                 This is my p...n             
Câu 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B 
A    B
1.  My aunt
2.  My father
3. My mother
4. My family
5. My brother    a. mẹ của em
b. bố của em
c. cô của em 
d. em trai của em
e. gia đình của em
Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng Việt
1.    This/  mother:                   This is my mother: Đây là mẹ của em.
2.    This/ father                __________________________________________
3.    This/ brother              __________________________________________
      4.     This/family                __________________________________________


Part 2: 
Bài 1: Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:
    1. bro…...r                          4. Fa...her
2.    mo....her                 5. a...nt
3.    n…me                 6. s....n
Bài 2: Hoàn thành các câu sau và dịch sang tiếng Việt
1.    What…….your name?
2.    My……is Quynh Anh.
3.    How ……you?
4.    I……fine. Thank you.
5.    What….......this?
6.    This is…........mother.
Bài 3: Sắp xếp lại các câu sau:
1. name/ your/ What/ is?
…………………………………………………………………………………………
2. Nam / is / My / name.
…………………………………………………………………………………………
3. is / this / What?
…………………………………………………………………………………………
4. pen / It / a / is.
…………………………………………………………………………………………
Bài 4: Dịch các câu sau sang tiếng Anh.
1. Tên của bạn là gì? Tên của mình là Quỳnh Anh
…………………………………………………………………………………………
2. Đây là ai? Đây là bố và mẹ của mình.
………………………………………………………………………………………


CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, CON VẬT

 

Part 1:                             
Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.
     _ pple            _ at               o_topus           tw_           c_ock       
     _ ook              f_ sh            d_or          p_ ncil          t_ble          t_n

Bài 2: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B.
A    B    A    B
fish    quả trứng    board    con khỉ
egg    con cá    monkey    cái bảng
table    con mèo    elephant    trường học
book    quyển sách    seven    số bảy
cat    cái bàn    school    con voi
desk    cái bàn    panda    con gấu

Part 2:                              
Bài 1: Điền các từ "a/ an" vào chỗ trống trong câu.
1. ..... octopus                                    2. ..... panda
3. ..... monkey                                    4. ..... elephant
5. ..... tiger                                      6. ..... board 
7. ..... fish                                         8. ..... egg
9. ..... cat                                        10. ..... orange 
Bài 2: Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu. 
                      ( is, what, egg, it, an, it)
1. What ............it?                       2. It is .......... elephant
3. ............is it?                             4. .....is a tiger
5. What is.......?                           6. It is an..............
Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau với " Yes, it is/ No, It isn't"
1. Is it a dog?     ......................             2. Is it an elephant?    .....................
3. Is it an egg?    .....................            4. Is it a pen?        .....................
5. Is it a cat?    .....................          6. Is it a doll?        .....................
7. Is it a pencil?    .....................          8 . Is it an erazer ?     .....................
9. Is it a book?      .....................          10. Is it a  bag?      .....................
Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: 
1. Mai/ am/ I/             …………………………….
2. name/ is/ My/ Lara/         …………………………….
3. it/ a / cat/ is?            …………………………….
4. are/ you/ How/ ?         …………………………….
5. Mara/ Goodbye/ ,/        …………………………….
6. fine/ I/ thanks/ am/ , /     …………………………….
7. Nam/ Hi/ ,/             …………………………….


Cách xác định các ngôi trong tiếng Anh
Ngôi thứ    Đại từ nhân xư­ng    Nghĩa tiếng Việt
Nhất
(ng­ười nói)    I    Tôi, mình, cháu, con
     We    Chúng tôi, chúng ta
Hai
(Ng­ười nghe)    you    Bạn
     you    Các bạn 
Ba
(Ng­ười đ­ược nhắc đến)    it    Nó (chỉ vật)
     She    Cô ấy (con gái)
     He    Anh ấy, ông ấy (con trai)
     They    Họ, chúng nó

Cách chia động từ " To Be"
1- Tobe đi kèm các đại từ nhân x­ưng:
Ngôi thứ    Đại từ nhân xư­ng    Tobe    Số ít    Số nhiều
Nhất
(ng­ười nói)    I    Am    ü    
     We    Are        ü
Hai
(Ng­ười nghe)    you    Are    ü    
     you    Are        ü
Ba
(Ng­ười đ­ược nhắc đến)    it    Is    ü    
     She    Is    ü    
     He    Is    ü    
     They    Are        ü

 


*Công thức của to be:
+> S + am/is/ are + Tính từ/ danh từ/
- > S + am not/ isnot/ are not + Tính từ/ danh từ/
? > Is / are + S + Tính từ/ danh từ/ trạng từ.
- Yes, S + to be.
- No, S + to be + not.
*Cách viết tắt của to be:
I am = I’m
She is = she’s
Is not = isn’t     He is = he’s
It is = it’s
are not = aren’t     They are = they’re
You are = you’re
am not = am not
  2.  Đại từ nhân x­ưng và tính từ sở hữu:
Đại từ nhân x­ưng làm chủ ngữ trong câu. Nó đứng tr­ước động từ th­ường hoặc động từ tobe.
Tính từ sở hữu đứng trư­ớc 1 danh từ. Một mình nó không thể làm chủ ngữ đ­ược.
Đại từ nhân x­ưng    Tính từ sở hữu    Nghĩa tiếng Việt của TTSH
I    My    Của tôi, của tớ, của mình
We    Our    Của chúng tôi, của chúng tớ
you    your    Của bạn
you    your    Của các bạn
it    its    Của nó
She    her    Của cô ấy, của chị ấy, của bá ấy
He    his    Của anh ấy, của chú ấy, của bác ấy
They    their    Của họ, của chúng nó
Bài tập 1:   Điền " am, is, are" vào các câu sau
1.    It ............. a pen.
2.    Nam and Ba .....................fine.
3.    They ...................nine.
4.    I ......................Thu.
5.    We .........................engineers.
Bài tập 2: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lỗi:
1.     How old  is you?
2.     I is five years old.
3.     My name are Linh.
4.     We am fine , thank you.
5.     Hanh and I am fine.
6.     I are fine, thank you.
7.     She are eleven years old.
8.     Nam are fine.
9.     I am Thanh, and This are Phong.
10.    Hoa and Mai is eleven.
Bài tập 2: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lỗi:
1. Is they black pens?
2. They is black  books.
3. Are they people tourits?
4. The books and pens isn't green.
5. Are they brown beras teddy?
6. It are a black dog.
7. It is a red hats.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top