Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 3

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục : Các bài tập mẫu

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 3 gồm 5 bài tập lớn với nhiều dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập và nâng cao kỹ năng Tiếng Anh, giúp các em học tốt, nắm vững các kiến thức ngữ pháp.

 

 

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 NÂNG CAO

 

I. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

 

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to school ……….bike .

8. There ……..six  books on the table .

9. this is a schoolbag …….that is a  table.

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

 

II. Khoanh vào từ khác loại

 

1. A. Globe                 B. Map                        C. Desk                       D. These

2. A. Forty                  B. Thirteen                  C. Sixty                       D. Twenty

3. A. Sun                     B. Snowy                    C. Cloud                     D. Wind

4. A. Teddy                 B. Kite                        C. Cake                       D. Puzzle

5. A. Picture                B. Pencils                    C. Notebooks             D. Markers 

6  A. Classroom          B. Teacher                   C. Library                    D. School

7. A. I                         B. She                                     C. His                         D. It

8. A. His                      B. She                                     C. My                         D. Its

9. A.  Rice                   B. Bread                      C. Cake                       D. Milk

10. A. House               B. Ruler                       C. Book                       D. Eraser

 

III. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

 

1. What’s ……..name? Her name is Hoa.

   A. my                                   B. his                           C. her

2. How  is she? She’s ………….

  A. five                                   B. nice                         C. ok

3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.

  A. years                                 B. year                         C. yes

4. ………to meet you.

  A. nine                                  B. nice                         C. good

5. Bye. See you……

  A. late                                   B. nice                         C. later

6. What’s it?It’s ………inkpot.

  A. an                                     B. a                              C. some

7. How many  ………are there? There is a desk .

  A. desk                                  B. a desk                     C. desks

8. The weather is ………today.

  A. cold                                  B. ok                           C.too

9. ……is Nam from? He’s from Hai phong.

  A. what                                 B. who                                    C. where

10. Who is he? ………is  my friend

  A. he                                     B. I                              C. she

 

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu

 

1. friend /is / my / Hien/ new .

2. is /That / classroom / her.

3. your / Write / please / name .

4. down / your / Put / pencil/

5. father / old / her / is / How/?

6. like / Do / English / they?

7. he / tall / Is/?

8. playing /with / My / yo-yo / is / brother/ a .

9. spell / How /name / do /you  /your?

10. her /When /birthday / is/?

 

V. Tìm lỗi sai cho các cấu sau đây

 

1. These is an eraser.

2. She is Alan

3. My friend is ten year old.

4. Nine to meet you.

5. There is three pens on the table.

6. Mai has a cat

7. I have five robot.

8. Is that your sister?

9. How many bird do you have?

10 . What he doing now ?


 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top