Các bài tập mẫu

Các bài tập mẫu do các thầy cô tại daytot.vn sưu tầm và tự giải cung cấp nguồn tài liệu tham khảo cho các em

31 - 5

31 - 5

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 31 - 5 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 49. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

51 - 15

51 - 15

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 51 - 15 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 50. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 51

Luyện tập - SGK trang 51

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 51. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

12 trừ đi một số. 12 - 8

12 trừ đi một số. 12 - 8

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 12 trừ đi một số. 12- 8 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 52. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

32 - 8

32 - 8

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 32 - 8 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 53. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

52 - 28

52 - 28

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 52 - 28 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 54. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 55

Luyện tập - SGK trang 55

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 55. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Tìm số bị trừ

Tìm số bị trừ

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Tìm số bị trừ sách giáo khoa toán lớp 2 trang 56. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

13 trừ đi một số. 13 - 5

13 trừ đi một số. 13 - 5

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 13 trừ đi một số. 13 - 5 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 57. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

33 - 5

33 - 5

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 33 - 5 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 58. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

53 - 15

53 - 15

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 53 - 15 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 59. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 60

Luyện tập - SGK trang 60

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 60. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.


Các tin khác

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top