Các bài tập mẫu

Các bài tập mẫu do các thầy cô tại daytot.vn sưu tầm và tự giải cung cấp nguồn tài liệu tham khảo cho các em

14 trừ đi một số. 14 - 8

14 trừ đi một số. 14 - 8

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 14 trừ đi một số. 14 - 8 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 61. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

34- 8

34- 8

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 34 - 8 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 62. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

54 - 18

54 - 18

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 54 - 18 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 63. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

54 - 18

54 - 18

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 54 - 18 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 63. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 64

Luyện tập - SGK trang 64

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 64. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 64

Luyện tập - SGK trang 64

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 64. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

15, 16, 17, 18 trừ đi một số

15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 15,16,17,18 trừ đi một số sách giáo khoa toán lớp 2 trang 64. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 66. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 67. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 68

Luyện tập - SGK trang 68

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 68. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Bảng trừ

Bảng trừ

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Bảng trừ sách giáo khoa toán lớp 2 trang 69. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 70

Luyện tập - SGK trang 70

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 70. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.


Các tin khác

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top