Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 kì 1

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục :  Đã xem: 10915 

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 kì 1 do tieuhoc.daytot.vn sưu tầm, tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện kỹ năng.

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3

HỌC KỲ 1

 

I/ Cộng trừ các số có 3 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

162 + 370

………………………

………………………

………………………

728 – 245

………………………

………………………

………………………

315 + 315

………………………

………………………

………………………

478 - 178

………………………

………………………

………………………

642 + 287

………………………

………………………

………………………

386 + 604

………………………

………………………

………………………

740 – 723

………………………

………………………

………………………

558 - 281

………………………

………………………

………………………

II/ Nhân, chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

213 × 3

………………………

………………………

………………………

374 × 2

………………………

………………………

………………………

8 × 113

………………………

………………………

………………………

121 × 6

………………………

………………………

………………………

152 × 4

………………………

………………………

………………………

6 × 109

………………………

………………………

………………………

303 × 3

………………………

………………………

………………………

5 × 176

………………………

………………………

………………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

 

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

III/ Góc vuông, góc không vuông

Bài 1: Hình bên có ……. góc vuông

 

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 kì 1

 

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 kì 1Có ……… góc không vuông                                   

                                                                                                   

Bài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên:

 

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 kì 1

IV/ Tìm x; Y

Bài 1: Tìm ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 

Bài 2: Tìm Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 

V/ Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền dấu >;<,= vào chỗ trống

5m 6cm   ……..    560cm

2m 4cm    ……..    240cm

5dam 6dm ………  506dm

3hm 4dam  ……… 34m

1m 3cm ………..   104cm

6dm 8mm   ……..    680mm

9m 7dm    ……..    99dm

5m 17cm ………  517cm

420mm  ……… 4dm 2mm

8dam 5m ………..   85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 mm : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 

VI/ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1: Con chó nặng 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con thỏ?

Bài giải

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?

Bài giải

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB?

Bài giải

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

VII/ So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: Trong vườn có 36 cây táo. Số cây chanh ít hơn số cây táo 27 cây. Hỏi số cây chanh bằng một phần mấy số cây táo?

Bài giải

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Bài 2: Năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài giải

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Bài 3: Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ ×anh và đỗ đen. Trong đó có 9kg đỗ ×anh, hỏi số kg đỗ ×anh bằng một phần mấy số kg đỗ đen?

Bài giải

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

Các em có thể tham khảo thêm tại file đính kèm nhé!

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
  Tải file đính kèm  de-cuong-on-tap-mon-toan-lop-3.docx

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
3 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top