Đề thi kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 giáo trình Let's Learn English 3

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục :  Đã xem: 5487 

Đề thi kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2015 2016 theo giáo trình Let's Learn English 3 có đáp án là tài liệu mới nhất dành cho các em tham khảo.

 

 

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Tiếng Anh - Let's Learn English - Book 3 (Lớp 5)
Thời gian làm bài: 40 phút
-----------------

 

I. Circle the odd one out (Khoanh tròn một từ không cùng nhóm):

 

1. A. always                 B. usually                   C. yesterday                 D. often

2. A. ball                      B. badminton              C. tennis                       D. volleyball

3 A. dance                   B. sing                       C. read                          D. exercise

4. A. engineer               B. shoes                    C. doctor                       D. farmer

5. A. one                      B. second                  C. third                          D. fourth

 

II. Complete the sentences (Hoàn thành bài hội thoại sau với những từ cho sẵn):

 

where              when                 play             it            favourite

 

A: Do you want to (1)______chess?

B: Yes, I do. It's my (2)_______sport.

A: How often do you play (3)_____ ?

B: Always.

A: (4) ______do you play it?

B: In Schoolyard.

A: (5)______do you play it?

B: Everyday.

 

III. Select and circle the letter A, B or C.

 

(Khoanh tròn A, B, C hoặc D để chọn đáp án đúng với mỗi chỗ trống trong các câu sau):

1. I am .........English exercises now.

A. do                          B. did                           C. doing                     D. does

2. ............you want to play badminton ?

A. Does                      B. Do                           C. Doing                     D. Can

3. There ............a lot of students there yesterday.

A. were                      B. are                           C. Was                       D. is

4. What .........you do last weekend ?

A. did                        B. do                            C. does                       D. are

5. How ............do you play football ?

A. usually                  B. sometimes               C. often                        D. always

6. What........... your mother do ?

A. do                         B. does                        C. did                           D. is

 

IV. Read and answer (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau):

We had the Teacher's Day last month. There were many teachers and students in the schoolyard. Flowers were everywhere. Many students sang and danced. Some played football. Everyone enjoyed it very much.

1. When did they have the Teacher's Day?

...................................................................

2. Where were the teachers and students?

...................................................................

3. What did the students do?

...................................................................

4. Does everyone like the festival?

......................................................

 

Các em có thể tham khảo thêm tại file đính kèm nhé!

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
  Tải file đính kèm  de-thi-hoc-ky-1-nam-hoc-2015.docx

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top