banner ngang1 8

Đề thi giữa học kỳ I tiếng anh lớp 4

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 7015 

Trung tâm dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kỳ I tiếng anh lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo.

 

I. Look and complete these words. (Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ) (1 mark)

  la

   ir

   if

   mi

 Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1. A. table tennis            B. badminton             C. guitar               D. volleyball

2. A. Vietnamese           B. England                C. Japan               D. America

3. A. swim                       B. book                      C. cook                 D. skate

4. A. August                 B. Sunday                  C. July                   D. September

5. A. first                        B. third                     C. four                      D. second

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (2 marks)

1. Tony is from Australia. He is . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A. Australia                  B. Australias      C. Autralian             D. Autralia

2. Hakim is fromMalaysia.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nationality is Malaysian.

A. your                   B. our               C. her                        D. his

3. What do you do .......... . Fridays? - I go to school in the morning.

A. in                       B. on                     C. at                     D. from

4. We have English on ...............................

A. Mondays and Wednesdays

B. July and August

C. Mondays and September

D. November and December

5. My birthday is on the.......... of October.

A. seven                    B. fifth                   C. eight               D. five

IV. Read and match (Đọc và nối) (2 marks)

A

B

Answer

1.What nationality is your mother?

a.It’s the twenty-first of October.

1 =>

2.What can Akiko do ?

b.No, he can’t.

2 =>

3.What is the date today ?

c.It’s on the first of November.

3 =>

4.When’s your birthday ?

d.She can play chess.

4 =>

5.Can he play the piano ?

e.She is Vietnamese.

5 =>

V. Read and tick True / False (Đọc và đánh dấu đúng/ sai) (2 marks)

Dear penfriend,

My name'sNam. I'm from Thanh Hoa, Viet Nam. My school is Hai An Primary School. Today is the sixth of October. It's my birthday. I'm happy. I have many birthday presents from my friends. We play hide - and - seek and sing a lot of Vietnamese songs together. What about you? When's your birthday?

Write to me soon,

Nam.

 

 T

1.Nam’s birthday is on the sixth of October.

 

 

2. His school isInternationalSchool.

 

 

3.Namis from Ha Noi.

 

 

4. They play hide-and-seek and sing a lot of Vietnamese songs together.

 

 

VI. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

1. What day is it today?

...........................................................................................................................

2. What can you do ?

............................................................................................................................

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

I. Look and complete these words. (Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ)(1 mark)

1. fifteenth       2. birthday cake        3. badminton      4. England

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1 - C 2 - A 3 - B 4 - B 5 - C

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (4 marks)

1 - C 2 - D 3 - B 4 - A 5 - B

IV. Read and match (Đọc và nối) (2 marks)

1 - e 2 - d 3 - a 4 - c 5 - b

V. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
3 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top