Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn toán, tiếng Việt

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục :  Đã xem: 809 

Tieuhoc.daytot.vn giới thiệu Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn toán, tiếng Việt năm học 2016 2017 có đáp án cho quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.

 

 

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt

 

I/ KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng (5 điểm)

a/ Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.

b/ Nội dung kiểm tra đọc: Học sinh đọc 1 đoạn văn (hoặc thơ) khoảng 115 chữ thuộc các chủ điểm đã học (GHKI) và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu (GV lựa chọn các đoạn văn trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Ghi tên bài, số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng). Trả lời nội dung bài đọc.

2. Đọc hiểu (5 điểm): Đọc thầm bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu". Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6 và hoàn thành câu 7, câu 8.

Câu 1: Bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" của tác giả:

A. Lâm Thị Mỹ Dạ       B. Tô Hoài       C. Tuốc-ghê-nhép      D. Nguyễn Duy

Câu 2: Các nhân vật trong truyện "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" là:

A. Dế Mèn, Tô Hoài, chị Nhà Trò          B. Bọn nhện, Dế Mèn, Tô Hoài

C. Dế Mèn, chị Nhà Trò, Bọn nhện        D. Bọn nhện, Dế Mèn, cỏ xước

Câu 3: Dế Mèn gặp chị Nhà Trò đang ngồi ở đâu?

A. Ven đường         B. Vỉa hè        C. Bãi cỏ xanh          D. Bên tảng đá cuội

Câu 4: Kẻ yếu trong câu chuyện được bênh vực là ai?

A. Chị Nhà Trò       B. Dế Mèn      C. Bọn nhện                D. Nhà Trò và bọn nhện

Câu 5: Trong bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu". Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?

A. So sánh           B. Nhân hóa       C. So sánh và nhân hóa     D. Ẩn dụ

Câu 6: Nội dung câu chuyện nói lên điều gì?

A. Dế Mèn có tấm lòng bao dung, độ lượng.

B. Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu.

C. Dế Mèn rất anh hùng.

D. Chị Nhà Trò rất đáng thương.

Câu 7: Tìm và ghi câu văn có sử dụng hình ảnh nhân hóa mà em thích.

Câu 8: Tìm từ ghép, từ láy có chứa tiếng sau đây (mỗi loại tìm ít nhất 1 từ)

a, ngay:

Từ ghép: ...............................................................................

Từ láy: ................................................................................

b, thẳng:

Từ ghép: ..................................................................................

Từ láy: ....................................................................................

II/ KIỂM TRA VIẾT(10 điểm)

1. Chính tả (5 điểm) Nghe viết: Trung thu độc lập

(Từ Ngày mai, các em có quyền ..........đến nông trường to lớn, vui tươi)

2. Tập làm văn: (5 điểm)

Đề bài: Em viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay.

 

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:

Mỗi câu sau có các đáp án A, B, C, D. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000:

A. 71 608               B. 57 312               C. 570 064                 D. 56 738

Câu 2: Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám". Đúng với số nào?

A. 35 462 008        B. 35 460 208         C. 35 462 208            D. 35 462 280

Câu 3: Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 128; 276; 762; 549                   B. 276; 549; 762; 128

C. 128; 276; 549; 762                   D. 762; 549; 276; 128

Câu 4: Số lớn nhất trong các số 79 217; 79 257; 79 381; 79 831.

A. 79 217         B. 79 257                  C. 79 381               D. 79 831

Câu 5: 1/4 giờ = ........ phút. Số thích hợp vào chỗ chấm là:

A. 10              B. 15                          C. 20                    D. 25

Câu 6: Cho 2m 7cm = ..................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 27              B. 207               C. 207 cm                    D. 270cm

Câu 7: 3 tấn 72 kg = ............kg.

A. 372            B. 3072           C. 3027                         D. 3070

Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 720 cm2           B. 36 cm2           C. 144cm2             D. 72 cm2

Câu 9: Tổng của hai số là 58, hiệu của hai số là 36. Số lớn và số bé lần lượt là:

A. 47 và 11           B. 22 và 11          C. 11 và 47          D. 47 và 94

Câu 10: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7; 14; 21; ...... ; ...... ; ....... ; .........;

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a, 465218 + 342905

b, 839084 – 46937

Câu 2. Bài toán:

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 3. Tìm tất cả các số có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5?

 

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM TIẾNG VIỆT GHKI - LỚP 4

                                            Năm học: 2016-2017

A KIỂM TRA ĐỌC

I/ Đọc thành tiếng ( 5 điểm)

- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1 điểm

( Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai quá 5 tiếng: 0 điểm)

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0,5 điểm: ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm )

- Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 1 điểm

(Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,5 điểm: giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm)

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

(Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm: đọc quá 2 phút: 0 điểm

- Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm

(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0, 5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm )

II/Đọc hiểu (5 điểm):  Từ câu 1 đến câu 6, mỗi câu đúng ghi 0,5 điểm.

Câu 1: D                         Câu 2: D              Câu 3: A             

Câu 4: B                        Câu 5: A         Câu 6: D             

Câu 7: Tìm và ghi câu văn có sử dụng hình ảnh nhân hóa mà em thích. (1 điểm)

Câu 8: Tìm từ ghép, từ láy đúng và ít nhất mỗi loại 1 từ.  (1điểm)

B/ KIỂM TRA VIẾT( 5 điểm)

1. Chính tả ( 5 điểm)   Nghe viết: Trung thu độc lập

(Từ Ngày mai, các em có quyền ..........đến nông trường to lớn, vui tươi) 

 Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn:

5 điểm.

 Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định)  trừ 0,5 điểm

2. Tập làm văn (5 điểm) GV đánh giá cho điểm dựa theo yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày, diễn đạt của bài văn viết thư cụ thể:

- Lá thư có đủ 3 phần: đầu thư, phần chính, phần cuối thư.

- Lá thư có đủ nội dung.

- Lá thư trình bày đúng thể thức, sạch sẽ, ít mắc lỗi chính tả ghi 5 điểm.

- Tùy theo mức độ sai sót mà GV ghi điểm cho phù hợp.

 

                              Đáp án và thang điểm môn Toán – Lớp 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/án

    B

C

C

D

B

B

B

D

A

  28; 35; 42; 49

 

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2điểm).  Đúng mỗi bài được 1 điểm

              a , 808123                            b, 792147

Bài 2:  (2 điểm)                                Bài giải

                                   Cả ba giờ ô tô đó chạy được là:                       (0,25đ)

                                       40 + 48 + 53 = 141 (km)                          ( 1đ)

                                      Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được là:   (0,25đ)

                                         141 : 3 = 47 (km)                                  (1đ)

                                                     Đáp số: 47 km.                             (0,5đ)

Bài 5:  (1 điểm)

 Các số có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5 là:

                      16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94, 50


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến
  • lolirook

    minh sap thi nen da lam thu bai nay .minh cam thay rat huu ich va minh tin chac minh se dat diem cao trong ki thi nay.

      lolirook   04/11/2016 22:23
     

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top