Đề thi môn tiếng anh lớp 3 HK I

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 1793 

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc Đề thi môn tiếng anh lớp 3 HK I. Mời bạn đọc tham khảo.

 

Exercise 1: Listen
a/ Listen and tick                                                                 b/ Listen and number
1. Where                   when                                    …../ Where are you from?
2. can                       can’t                                      ….../ Can you swim?
3. Sunday                 Saturday                              ….../ This is our classroom.
4. Pencil                   pencil box                             ….../ It’s big and nice
5. apple                    April                                      ….../ I like English.
Exercise 2: Complete the sentences
1. …..hat is you… name?                                       2. I am …..rom Vietnam.
3. My b…rth…ay is in Septembe…                        4. I hav… Engli…h on Friday.
5. ….hose are my notebo…ks.
Exercise 3: Fill in the blank
1. These ………..my pencils
2. ………is your birthday?
3. I have Art ……. Tuesday.
4. What do you do ……….English lesson?
5. Would you ……….some milk?
Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C
1. Those are my…………….                       A. pencil             B. a pencil             C. pencils
2. My birthday is in…………..                     A. America          B. May                  C. England
3. …………….is your birthday?                  A. Who               B. When                C. How
4. What do you do….. English lesson?       A. during            B. in                      C. on
5. These book are ………..the table.          A. at                   B. on                     C. in
Exercise 5: Answer question
What’s your name? …………………………………………………………………………………………………
Where are you from?..........................................................................................................…………
What subjects do you like?................................................................................................………...
How many students are there in your class?......................................................................………….
When do you have Maths?...............................................................................................………….
Đáp án đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3
Exercise 1: Listen
a/ Listen and tick (1 point)
1. when                  2. can't                   3. Saturday                4. Pencil                 5. apple
b/ Listen and number (1 point)
......2/ Where are you from?
......4/ Can you swim?
......1/ This is our classroom.
......3/ It's big and nice
......5/ I like English.
Exercise 2: Complete the sentences (2 points)
1. What is your name?
2. I am from Vietnam.
3. My birthday is in September
4. I have English on Friday.
5. Those are my notebooks.
Exercise 3: Fill in the blank (2 points)
1. are                    2. When              3. on                          4. during                   5. like
Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C (2 points)
1. C. pencils         2. B. May            3. B. When                4. A. during               5. B. on
Exercise 5: Answer question (2 points)
1. My name is.................
2. I'm from Vietnam.
3. I like.................
4. There are..............
5. I have it on......................./ I have Math on...........

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top