Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán Tiếng Việt Tiểu học Thanh Văn

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục : Đề thi và đáp án có chọn lọc

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán Tiếng Việt Tiểu học Thanh Văn Hà Nội năm học 2015 2016 có đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn tập.

 

 

Trường Tiểu học Thanh Văn                                                       ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

Họ và tên:....................................                                                   MÔN: TOÁN LỚP 4

Lớp:.............................................                                                NĂM HỌC 2015 - 2016

                                                                                                    Thời gian: 60 phút

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

 

Bài 1 (4 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi ý sau:

a/ Số gồm năm mươi triệu, bảy mươi nghìn và năm mươi viết là:

A. 50 700 050                       B. 505 030                    C. 50 070 050                    D. 50 070 030

b/ Giá trị của số 5 trong số 712 537 628 là:

A. 50 000                            B. 50 000 000                C. 5 000 000                       D. 500 000

c/ Tổng hai số là 25, hiệu hai số là 3. Vậy số bé là:

A. 14                    B. 13                   C. 12                      D. 11

d/ Số nào sau đây chia hết cho cả 3 và 5?

A. 45                    B. 54                   C. 25                        D. 50

Bài 2 (1 điểm): Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có là học sinh nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?

A. 11                      B. 24                  C. 10                       D. 25

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (15 điểm)

 

Bài 1: (2điểm) Tính giá trị của biểu thức:

(a + b) : 2 + 5782, biết a = 104, b = 28

Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:

(6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).

Bài 3 (3 điểm): Tìm Y:

a) 1200 : 24 - (17 - Y) = 36

b) 9 x (Y + 5) = 729

Bài 4 (4 điểm): Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 4 B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 5 (2 điểm): Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số dư lớn nhất.

Bài 6 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất:

a, 54 x 133 + 45 x 113 + 113 

b, 265 x 236 + 265 x 265 – 265

 

Đán án và hướng dẫn giải môn Toán lớp 4

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Bài 1: (4 điểm) Học sinh khoanh đúng mỗi ý được 1 điểm.

a/ C. 50 070 050

b/ D. 500 000

c/ D. 11

d/ A. 45

Bài 2 (1 điểm): C. 10

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (15 điểm)

 

Bài 1: (2 điểm)

(a + b) : 2 + 5782, Nếu a = 104, b = 28 thì:

(a + b) : 2 + 5782 = (104 + 28): 2 + 5782

= 132 : 2 + 5782

= 66 + 5782

= 5848

Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:

(6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).

Vì vế (6 x 5 + 7 - 37)= 30 +7 – 37 =0

Nên tích đó bằng 0

Bài 3 (3 điểm) Đúng mỗi câu ghi 1,5 điểm; tùy tình hình giáo viên chấm có thể linh động cho hợp lí.

a/ 1200: 24 - (17 – Y) = 36

50 - (17- Y) = 36

17 - Y = 50 - 36

17 - Y = 14

Y = 17 - 14

Y = 3

b/ 9 x (Y + 5) = 729

Y + 5 = 729 : 9

Y + 5 = 81

Y = 81 - 5

Y = 76

Bài 4 (4 điểm)

Theo đầu bài ta có sơ đồ: (vẽ được sơ đồ 0,25 điểm)

 

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán Tiếng Việt

 

Theo sơ đồ ta thấy 3 lần số cây 4A trồng là: (0,25 điểm)

120 - (5 + 5 + 8) = 102 (cây) (0,75 điểm)

Vậy lớp 4A trồng được là; (0,25 điểm)

102 : 3 = 34 (cây) (0,5 điểm)

Số cây lớp 4B trồng được là: (0,25 điểm)

34 + 5 = 39 (cây) (0,5 điểm)

Số cây lớp 4C trồng được là: (0,25 điểm)

39 + 8 = 47 (cây) (0,5 điểm)

Đáp số: 4A: 34 (cây) (0,5 điểm)

            4B: 39 (cây)

           4C: 47 (cây)

Bài 5 (2 điểm)

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khi chia cho 675 thì thương là 1 và số dư lớn nhất là 674 vì: 675 - 1 = 674

Số phải tìm là: 1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Bài 6: (2 điểm - Mỗi câu 1 điểm)

a, 54 x 133 + 45 x 113 + 113                  b, 265 x 236 + 265 x 265 -265

= 113 x (54 + 45 + 1)                              = 265 x (236 + 265 – 1)

= 113 x 100 = 11300                               = 265 x 500 = 132500

 

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4

 

Câu 1: (2điểm) Xếp các từ sau thành 2 cột (từ láy, từ ghép):

nhăn nheo, cổ kính, trắng phau, thoang thoảng, xanh tươi

Câu 2: (2điểm) Tìm hai thành ngữ, tục ngữ nói về lòng tự trọng.

Câu 3: (2điểm) Tìm tính từ trong câu sau:

Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa hương lúa ngậm đòng và hương sen.

Câu 4: (2điểm) Ghi dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau (đánh dấu trực tiếp vào đoạn văn):

Bác tự cho mình là người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận, là đầy tớ trung thành của nhân dân. Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói: Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Câu 5: (4 điểm) Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu trong đoạn văn dưới đây và cho biết chúng thuộc kiểu câu gì?

"Tảng sáng vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi. Khoảng trời sau dãy núi phía tây ửng đỏ. Những tia nắng đầu tiên bắt chéo qua thung lũng trải lên đỉnh núi phía tây những vệt sáng màu lá mạ tươi tắn..."

Câu 6: (7 điểm) Trong bài thơ "Mẹ vắng nhà ngày bão" nhà thơ Đặng Hiển có viết:

Mấy ngày mẹ về quê                                  Hai chiếc giường ướt một
Là mấy ngày bão nổi                                  Ba bố con nằm chung
Con đường mẹ đi về                                  Vẫn thấy trống phía trong
Cơn mưa dài chặn lối.                                Nằm ấm mà thao thức....


                               Nhưng chị vẫn hái lá
                               Cho thỏ mẹ, thỏ con
                               Em thì chăm đàn ngan
                               Sáng lại chiều no bữa
                               Bố đội nón đi chợ
                               Mua cá về nấu chua

Hãy đặt mình vào vai em bé trong bài thơ "Mẹ vắng nhà ngày bão" viết một bức thư gửi mẹ.

 

Đáp án và hướng dẫn giải môn Tiếng Việt lớp 4

 

Câu 1: (2đ)

Từ láy: nhăn nheo, thoang thoảng

Từ ghép: cổ kính, trắng phau, xanh tươi

Sai 1 nhóm: không ghi điểm

Câu 2: (2đ) Mỗi câu đúng: 1đ.

Giấy rách phải giữ lấy lề.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

HS viết sai chính tả hoặc chỉ ghi được 1 câu: không ghi điểm

Câu 3: (2đ). Tìm được 2 từ: vàng dịu, thơm 1 từ: 1đ

Câu 4: (2đ)

Bác tự cho mình là "người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận",(0,5đ) là "đầy tớ trung thành của nhân dân"(0,5đ). Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành." (1đ)

Câu 5 (4 điểm)

Tảng sáng / vòm trời / cao xanh mênh mông. (Kiểu câu: Ai? thế nào?)
                  CN                            VN
Gió từ trên đỉnh núi / tràn xuống thung lũng mát rượi. (Kiểu câu: Ai? Làm gì?)
         CN                                         VN
Khoảng trời sau dãy núi phía tây / ửng đỏ. (Kểu câu: Ai? thế nào?)
       CN                                           VN
Những tia nắng đầu tiên / bắt chéo qua thung lũng trải lên đỉnh núi phía tây những vệt sáng màu lá mạ tươi tắn..."

               CN                                                                 VN

(Kiểu câu: Ai? Làm gì?)

Câu 6: (7 đ)

Học sinh viết đúng thể loại: Viết thư

Bố cục đầy đủ, rõ ràng.

Nội dung: Kể lại công việc hằng ngày của bố con khi mẹ vắng nhà (Sử dụng các chi tiết trong bài "Mẹ vắng nhà ngày bão" kết hợp với tưởng tượng để hình dung ra những việc ba bố con phải làm). Thể hiện được lòng thương nhớ mẹ, niềm vui, tự hào vì được góp phần làm các công việc trong nhà giúp bố mẹ.

Mắc không quá 1-2 lỗi chính tả. Bài viết khoảng 10-12 dòng

Ghi chú: Trình bày sạch sẽ, chữ viết đẹp được cộng 1 điểm


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top