Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 4808 

Trung tâm dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo.

 

TIN LIÊN QUAN

Exam number 1: Vượt chướng ngại vật

Question 1:

Calculate: 26 x 4 + 137 = .....

a. 213

b. 241

c. 231

d. 214

Question 2:

A number has a digit 3 in the ones place.

It is greater than 64 but less than 82.

What number is it?

a. 73

b. 75

c. 72

d. 74

Question 3:

How many months are there in five years?

a. 60

b. 50

c. 120

d. 40

Question 4:

Which number comes next in the series below?

42          36         30         24            .......

a. 15

b. 21

c. 18

d. 20

Question 5:

If x is distinct 3-digit number and 37 < x < 103 then x = .........

a. 98

b. 102

c. 100

d. 99

Exam number 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

5*4

4*8+20

2*2

6*5

6*3

12*5

2*1

4*4

6*8

5*2

3*1

5*10

6*2

3*3

21*3

5*7

5*3

6*6

2*7

6*4+27

 

 

Answer:

(7) < ..... < ..... < .... < ..... < ..... < ..... < .....

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

How many bows are there?

Answer:

There are ........ bows.

Question 2:

How many days are there in April?

Answer: There are ........ days.

Question 3:

Convert: 6cm = ...... mm.

Question 4:

If x : 6 = 17 then x = .........

Question 5:

The product of 6 and the greatest 1-digit number is ...........

Question 6:

There are six students in a drawing class. Each student draws a picture below. How many stars do they draw in all?

Answer: They draw ...... stars in all.

Question 7:

The perimeter of the triangle below is ......... cm.

Question 8:

How many hours are there in three days?

Answer: There are .......... hours.

Question 9:

The product of 40 and a number, m, is a 2-digit number that greater than 40. The value of m is ..........

Question 10:

If 2a1 > 47 x 6 then a = ........

Đáp án:

Exam number 1: Vượt chướng ngại vật

Question 1: b. 241

Question 2: a. 73

Question 3: a. 60

Question 4: c. 18

Question 5: b. 102

Exam number 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(7) < (11) < (3) < (14) < (10) < (13) < (19) < (17) < (8) < (5) < (1) < (4) < (16) < (18) < (9) < (12) < (20) < (2) < (6) < (15)

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top