Bài tập viết theo mẫu Lớp 1 - Bài 1

Bài tập viết theo mẫu Lớp 1 - Bài 1

Tất cả các bài tập đều được viêt dàn trên khổ giấy A4 nằm ngang, không phải letter.

Viết đoạn văn miêu tả hành động con vật mà em yêu thích

Viết đoạn văn miêu tả hành động con vật mà em yêu thích

Đề bài quan sát hành động của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn miêu tả hành động của con vật đó.

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top