BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4 -TUẦN 1

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị thu luyến  - Chuyên mục :  Đã xem: 31012 

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài luyện từ và câu lớp 4 - tuần 1.

 

  

CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I. Nhận xét

Câu 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

                       Bầu ơi thương lấy bí cùng,

                Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

 (Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng / Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một/ giàn -» 14 tiếng.)

Câu 2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó       

(Bầu- bâu-huyền- bầu.)

Câu 3. Tiếng bẩu do những bộ phận nào tạo thành ?

  (âm đầu: b, vần: âu và thanh: huyền.)
Câu 4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a)  Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bấu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

(Xem cách phân tích dưới đây)

Tiếng                                        Âm đầu                             Vần                               Thanh

Bầu                                           b (bờ)                                  âu                                 huyền 

ơi                                                                                          ơi                                  ngang 

thương                                      th (thờ)                              ương                               ngang

lấy                                             l (lờ)                                    ây                                    sắc

bí                                              b (bờ)                                   i                                       sắc

cùng                                          c (cờ)                                 ung                                  huyền

tuy                                             t (tờ)                                   uy                                    ngang

rằng                                           r (rờ)                                  ăng                                   huyền

khác                                         kh (khờ)                               ac                                      sắc

giống                                          gi (gi)                               ông                                     sắc

nhưng                                        nh(nhờ)                             ưng                                   ngang

chung                                        ch(chờ)                              ung                                    ngang

một                                            m (mở)                               ôt                                       nặng

giàn                                            gi (gi)                                an                                      huyền

 

*  Nhận xét:

-    Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

-  Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).

 

III. Luyện tập


Câu 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ

                Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

M:                   Tiếng                                   Âm đầu                      Vần                               Thanh

                         nhiễu                                      nh                              iêu                                ngã

* Các em kẻ bảng theo mẫu, phân tích chính xác các bộ phận cấu tạo của từng tiếng. Sau đó ghi kết quả vào bảng.

*  Phân tích như sau là đúng:

Tiếng                   Âm đầu               vần                     Thanh

nhiễu                     nh                      iêu                        ngã

điều                       đ                        iêu                         huyền

phủ                      ph                         u                             hỏi

lấy                       l                           ây                             sắc

giá                     gi                           a                              sắc

gương                g                        ương                          ngang

người                 ng                       ươi                              huyền

 trong                  tr                        ong                           ngang

một                     m                           ôt                             nặng

nước                    n                          ươc                             sắc

phải                    ph                           ai                                hỏi

thương                th                         ương                          ngang

nhau                    nh                        au                             ngang

cùng                     c                         ung                             huyền

 

Câu 2. Giải câu đố sau:
        Để nguyên, lấp lánh trên trời
Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.
                        (Là chữ gì ?)

(Các em suy nghĩ rồi giải câu đố dựa theo nghĩa của từng dòng. Để nguyên là sao, bớt âm đầu thành ao. Vậy chữ đó là chữ sao.)

 

 


  

 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá
4.3 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top