Một số bài Toán về số và chữ số lớp 2

Một số bài Toán về số và chữ số lớp 2

Một số bài Toán về số và chữ số lớp 2 bao gồm các bài Toán hay về số tự nhiên và chữ số cho các em tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán có lời văn.

Luyện tập chung -  SGK trang 75

Luyện tập chung - SGK trang 75

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập chung sách giáo khoa toán lớp 2 trang 75. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 74

Luyện tập - SGK trang 74

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 74. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đường thẳng

Đường thẳng

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Đường thẳng sách giáo khoa toán lớp 2 trang 73. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Tìm số trừ

Tìm số trừ

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Tìm số trừ sách giáo khoa toán lớp 2 trang 72. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

100 trừ đi một số

100 trừ đi một số

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 100 trừ đi một số sách giáo khoa toán lớp 2 trang 71. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 70

Luyện tập - SGK trang 70

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 70. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Bảng trừ

Bảng trừ

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Bảng trừ sách giáo khoa toán lớp 2 trang 69. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Luyện tập - SGK trang 68

Luyện tập - SGK trang 68

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 2 trang 68. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 67. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 66. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

15, 16, 17, 18 trừ đi một số

15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài 15,16,17,18 trừ đi một số sách giáo khoa toán lớp 2 trang 64. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.


Các tin khác

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top