Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://tieuhoc.daytot.vn


Luyện tập - SGK trang 40

Luyện tập - SGK trang 40
Dưới đây là lời giải các bài tập trong bài Luyện tập sách giáo khoa toán lớp 4 trang 40 . Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

 

 

Luyện tập - SGK trang 40 

 

Bài 1. Thử lại phép cộng

a) Mẫu:

                       thử lại 

Muốn thử lại phép cộng ta có thể  lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại theo mẫu

35462 + 27519;

69108 + 2074;

267345 + 31925.

Bài 2 Thử lại phép trừ

a) Mẫu:                      thử lại: 

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu)

4025 - 312;         5901 - 638;              7521 - 98.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

b) 

Bài 2

b)

 

Bài 3. Tìm x:

a) x + 262 = 4848;

b) x - 707 = 3535.

Bài 4. Núi Phan-xi-păng ( ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tấy Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Bài 5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) x + 262 = 4848 

       x = 4848 - 262 

       x = 4586

b) x - 707 = 3535

x = 3535 + 707

x = 4242

Bài 4

Ta có 3143 > 2428, vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

3143 - 2428 = 715 (m)

                                Đáp số: 715m

Bài 5

Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999

Số bé nhất có năm chữ số là: 10000

Nhẩm 99999 - 10000 = 89000

  

Top