Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://tieuhoc.daytot.vn


TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT CON VẬT

TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT CON VẬT
Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài tập tiếng anh chủ đề đồ vật con vật. Mời bạn đọc tham khảo.

TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT CON VẬT

Part 1:

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.

    _ pple         _ at           o_topus      tw_               c_ock

    _ ook         f_ sh          d_or           p_ ncil           t_ble           t_n

Bài 2: Em hãy nhìn vào tranh và viết câu hoàn chỉnh.

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

Top