Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://tieuhoc.daytot.vn


Bài tập tiếng anh lớp 3

Bài tập tiếng anh lớp 3
Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài tập tiếng anh lớp 3 cho học sinh tiểu học. Mời bạn đọc tham khảo.

Bài tập tiếng anh lớp 3

 Hãy điền các từ sau dưới các hình sao cho thích hợp. 3 đ

Good night       goodbye          good evening      hello (hi)      good afternoon     good morning

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

II. Hãy hoàn thành bài hội thoại sau. 3đ

Lan: Hello. I __________ Lan.

Nam: ______. I am ________

Lan: Nice_________ _______ you.

Nam: _______ to ________ _______, too.

Lan: How ______ you?

Nam: I am _________, Thank _______. And _______?

Lan: ___________, thank.

Nam: Goodbye.

Lan: Bye. See _____ ______.

III. Bạn sẽ nói với mẹ bạn như thế nào trong các tình huống sau: 3 đ

When you see her in the morning.                             ____________________

  • When you are going to school.                                  ____________________
  • When you come back from school in the afternoon. ____________________
  • When she give you a cake.                                        ____________________
  • When you go to bed.                                                  ____________________

IV. Nối cột A với cột B 3 đ

A

B

Bài làm

1. How are you?

a. Hi!

1.    ________

2. Hi! I’m Mai

b. Bye. See you later.

2.    ________

3. Goodbye!

c. Hello!. I am Thuy.

3.    ________

4. Hello.

d. Nice to meet you, too!

4.    ________

5. Nice to meet you!

e. Fine, thanks.

5.    ________

V. Dịch sang tiếng Anh. 3đ

Nam. Xin chào. Tớ là Nam.

__________________________________________________

Ba: Xin chào. Tớ là Ba.

__________________________________________________

Nam: Rất vui được gặp bạn Ba.

__________________________________________________

Ba: Tớ cũng rất vui được gặp bạn Nam.

__________________________________________________

Nam: Tạm biệt.

__________________________________________________

Ba: Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

__________________________________________________

VI. Hãy tìm từ có chứa âm sau (gạch chân âm đó). 2đ

  • / e / ____________________________________________
  • / ai / ____________________________________________
  • /i:/ ____________________________________________
  • /h/: ____________________________________________

VII. Hãy hoàn thành các từ sau. 3 đ

1. DOGO GOMRINN ___________________________

2. YBEOGDO ___________________________

3. NTAHSK ___________________________

4. FOONANERT ___________________________

5. NEFI ___________________________

Top