Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://tieuhoc.daytot.vn


TIẾNG ANH CHO BÉ VÀO LỚP 1

TIẾNG ANH CHO BÉ VÀO LỚP 1
Trung tâm Dạy tốt giới thiệu cho bạn đọc bài tập tiếng anh cho bé vào lớp 1. Mời bạn đọc và phụ huynh tham khảo.

TIẾNG ANH CHO BÉ VÀO LỚP 1

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành các từ chỉ màu sắc và viết nghĩa của

chúng.

1. Yell_w: ………………….. 6. Br_wn:……………………..

2. Bl_ck:……………………. 7. Pi_k:…………………………

3. Re_:……………………… 8. Gre_n:………………………

4. Or_nge:………………….. 9. Bl_e:…………………………

5. G_ey:…………………….. 10. Purp_e:…………………….

Bài 2: Viết từ với hình tương ứng:

Bài 3: Nối:

A

B

1. Sốt

a. Backache

2. Ho

b. Flu

3. Đau răng

c. Broken leg

4. Đau bụng

d. Runny nose

5. Gãy chân

e. Cough

6. Sổ mũi

f. Headache

7. Cúm

g. Toothache

8. Đau lưng

h. Fever

 

Bài 4: Nối và tô màu:

Top