Nghĩ “thi gì học nấy” là trở lực lớn khi đưa giáo dục STEM vào nhà trường

Nghĩ “thi gì học nấy” là trở lực lớn khi đưa giáo dục STEM vào nhà trường

 09:23 29/07/2017

Chủ biên môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho rằng, nếp nghĩ thi gì học nấy là một trở lực lớn trong việc đưa giáo dục STEM vào nhà trường.

Các kỹ năng của giáo dục STEM được hiểu như thế nào?

Các kỹ năng của giáo dục STEM được hiểu như thế nào?

 08:55 29/07/2017

Kỹ năng của giáo dục STEM được hiểu là sự tích hợp, lồng ghép hài hòa từ bốn nhóm kỹ năng là Kỹ năng khoa học, kỹ năng công nghệ, kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng toán học.

Giáo dục STEM – lạ nhưng không mới

Giáo dục STEM – lạ nhưng không mới

 08:40 29/07/2017

Giáo dục STEM sẽ phá đi khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo ra những con người có năng lực làm việc tức thì trong môi trường tính sáng tạo cao.

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top