Thuật ngữ các môn học lớp 2

Tổng hợp thuật ngữ các môn học trong chương trình lớp 2.

ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Đơn vị đo khối lượng là đại lượng cơ bản mà học sinh tiểu học bắt đầu làm quen trong chương trình Toán lớp 2.

TÌM HIỂU VỀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

TÌM HIỂU VỀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Đơn vị đo độ dài là một đơn vị kiến thức học sinh lớp 2 bắt đầu làm quen.

KHÁI NIỆM VỀ PHÉP CHIA

KHÁI NIỆM VỀ PHÉP CHIA

Đối với học sinh lớp 2 các con sẽ được làm quen với phép chia 2, 3, 4, 5 trong bảng cửu chương chia.

KHÁI NIỆM VỀ CÂU - thuật ngữ-

KHÁI NIỆM VỀ CÂU - thuật ngữ-

Câu và các kiểu câu cho học sinh lớp 2 khối tiểu học.

KHÁI NIỆM VỀ PHÉP NHÂN

KHÁI NIỆM VỀ PHÉP NHÂN

Trong chương trình toán lớp 2 các con sẽ được làm quen với phép nhân và làm quen với bảng cửu chương từ 2 đến 5.

Top