Thuật ngữ Môn Tiếng Việt lớp 3

Tổng hợp thuật ngữ Thuật ngữ Môn Tiếng Việt trong chương trình lớp 3.

BIỆN PHÁP NHÂN HÓA VÀ CÁC HÌNH THỨC NHÂN HÓA

BIỆN PHÁP NHÂN HÓA VÀ CÁC HÌNH THỨC NHÂN HÓA

Cùng tìm hiểu về nhân hóa và các hình thức nhân hóa.

TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG - TIẾNG VIỆT LỚP 3

TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG - TIẾNG VIỆT LỚP 3

Căn cứ vào phạm vi sử dụng, người ta chia thành nhiều lớp từ khác nhau, trong đó có từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa phương.

BIỆN PHÁP SO SÁNH Ở TIỂU HỌC

BIỆN PHÁP SO SÁNH Ở TIỂU HỌC

Một số kiến thức cơ bản về biện pháp so sánh ở cấp tiểu học.

Top