Thuật ngữ môn Tiếng Việt lớp 5

Tổng hợp Thuật ngữ môn Tiếng Việt trong chương trình lớp 5.

PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao cao trào cách mạng năm 1930 – 1931 ở nước ta.

Liên kết câu - Tiếng Việt lớp 5

Liên kết câu - Tiếng Việt lớp 5

Liên kết câu, các câu văn phải liên kết chặt chẽ với nhau cả về nội dung và hình thức.

CÂU GHÉP TIẾNG VIỆT LỚP 5

CÂU GHÉP TIẾNG VIỆT LỚP 5

Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại với nhau. Vế của câu ghép do các câu đơn tạo thành.

CÂU ĐƠN TIẾNG VIỆT LỚP 5

CÂU ĐƠN TIẾNG VIỆT LỚP 5

Câu đơn là câu do một cụm chủ ngữ – vị ngữ gọi tắt là cụm chủ vị tạo thành.

TIẾNG VIÊT 5

Từ loại Tiếng Việt - Phân biệt Danh từ, Động từ, Tính từ

Dựa vào sự giống nhau về đặc điểm ngữ pháp, các từ được phân ra thành từng loại, gọi là từ loại.

QUAN HỆ TỪ _ TIẾNG VIỆT LỚP 5

QUAN HỆ TỪ _ TIẾNG VIỆT LỚP 5

Quan hệ từ là nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau ví dụ và, với, hay, hoặc, ...

Đại từ - Đại từ xưng hô

Đại từ - Đại từ xưng hô

Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế DT, ĐT, TT, hoặc cụm DT, cụm ĐT, cụm TT, trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy.

Từ nhiều nghĩa _ Tiếng Việt lớp 5

Từ nhiều nghĩa _ Tiếng Việt lớp 5

Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển, nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có một mối liên hệ với nhau.

Chơi chữ _ Tiếng Việt lớp 5

Chơi chữ _ Tiếng Việt lớp 5

Sử dụng từ đồng âm để chơi chữ là một biện pháp tu từ thường được sử dụng trong văn học.

TỪ ĐỒNG ÂM _ TIẾNG VIỆT LỚP 5

TỪ ĐỒNG ÂM _ TIẾNG VIỆT LỚP 5

Từ đồng âm là các từ có âm giống nhau nhưng nghĩa thì hoàn toàn khác nhau _ Tiếng Việt 5 tập 1.

TỪ TRÁI NGHĨA _ TIẾNG VIỆT LỚP 5

TỪ TRÁI NGHĨA _ TIẾNG VIỆT LỚP 5

Trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 tập 1, học sinh sẽ được làm quen khái niệm từ trái nghĩa và các dạng bài tập liên quan.

KHÁI NIỆM TỪ ĐỒNG NGHĨA

KHÁI NIỆM TỪ ĐỒNG NGHĨA

Từ đồng nghĩa là phạm trù học sinh được giới thiệu trong chương trình Tiếng Việt lớp 5. Chúng ta có thể sử dụng các từ đồng nghĩa để thay thế nhau.

Top