Thuật ngữ môn địa lý lớp 4

Tổng hợp thuật ngữ  môn địa lý trong chương trinh lớp 4.

Khoáng sản là gì ? có các loại khoáng sản nào ?

Khoáng sản là gì ? có các loại khoáng sản nào ?

Khoáng sản là thành tạo khoáng vật của lớp vỏ Trái Đất.

Thế nào là đảo ?

Thế nào là đảo ?

Có thể phân loại đảo tự nhiên thành hai nhóm chính là đảo lục địa và đảo đại dương.

Quần đảo

Quần đảo

Quần đảo là một dãy, chuỗi hoặc một nhóm đảo nằm gần nhau.

THỦ ĐÔ

THỦ ĐÔ

Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nơi có sông Hồng chảy qua.

TRUNG DU

TRUNG DU

Vùng trung du là vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.

Top