Tổng hợp thuật ngữ môn toán lớp 4

Tổng hợp thuật ngữ môn toán trong chương trình lớp 4.

Phép chia phân số

Phép chia phân số

Dưới đây là cách thực hiện phép chia phân số có kèm ví dụ.

Phép nhân phân số

Phép nhân phân số

Phép nhân phân số có kèm ví dụ giúp các em dễ hiểu hơn.

Phép trừ phân số

Phép trừ phân số

Cách thực hiện phép trừ phân số cùng mẫu số và hai phân số khác mẫu số.

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số gồm có cộng hai phân số cùng mẫu và cộng hai phân số khác mẫu.

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số gồm có cộng hai phân số cùng mẫu và cộng hai phân số khác mẫu.

So sánh hai phân số khác mẫu số

So sánh hai phân số khác mẫu số

Để so sánh hai phân số khác mẫu số ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó.

So sánh hai phân số cùng mẫu số

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Để so sánh hai phân số cùng mẫu số ta so sánh tử số của hai phân số đó.

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số phân số thứ hai.

Rút gọn phân số

Rút gọn phân số

Dưới đây là cách rút gọn phân số có kèm ví dụ cụ thể.

Phân số bằng nhau

Phân số bằng nhau

Phân số bằng nhau và các ví dụ về phân số bằng nhau.

Phân số bằng nhau

Phân số bằng nhau

Phân số bằng nhau và các ví dụ về phân số bằng nhau.

Dấu hiệu chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 3 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 3.

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 9 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 2 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 2.

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Dưới đây là cách chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Dưới đây là cách chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

Chia một tích cho một số

Chia một tích cho một số

Dưới đây là cách chia một tích cho một số. Mời các em cùng tham khảo.

Chia một số cho một tích

Chia một số cho một tích

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số.

Nhân một số với một hiệu

Nhân một số với một hiệu

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ.

Nhân một số với một tổng

Nhân một số với một tổng

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng.


Các tin khác

Top