Thuật ngữ môn toán lớp 5

Tổng hợp thuật ngữ môn toán trong chương trình lớp 5.

Giới thiệu hình trụ, hình cầu.

Giới thiệu hình trụ, hình cầu.

Trong chương trình toán học lớp 5 học sinh được làm quen với hình ảnh của hình trụ và hình cầu.

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

Thể tích hình lập phương là đơn vị kiến thức học sinh tiểu học được tìm hiểu và làm quen trong chương trình toán học lớp 5.

Thể tích của hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài viết giới thiệu cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật trong chương trình toán tiểu học lớp 5.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương

Bài viết giới thiệu cách tình diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương cho học sinh tiểu học.

HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN

HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN

Đơn vị kiến thức về chu vi, diện tích hình tròn là kiến thức mà các học sinh được bắt đầu làm quen trong chương trình toán học lớp 5.

PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN

PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN

Phép chia số thập phân là một phần kiến thức toán học tương đối khó trong chương trình toán lớp 5.

PHÉP NHÂN SỐ THẬP PHÂN

PHÉP NHÂN SỐ THẬP PHÂN

Phép nhân số thập phân bao gồm, nhân số thập phân với số tự nhiên, nhân số thập phân với 10, nhân số thập phân với số thập phân.

Cộng, trừ hai số thập phân

Cộng, trừ hai số thập phân

Bài viết giới thiệu cách cộng, trừ hai số thập phân trong chương trình toán tiểu học lớp 5.

So sánh hai số thập phân

So sánh hai số thập phân

Bài viết giới thiệu đến bạn đọc cách so sánh hai số thập phân chương trình toán tiểu học lớp 5.

So sánh hai số thập phân

So sánh hai số thập phân

Bài viết giới thiệu đến bạn đọc cách so sánh hai số thập phân chương trình toán tiểu học lớp 5.

Khái niệm số thập phân

Khái niệm số thập phân

Bài viết giới thiệu đến bạn đọc khái niệm về số thập phân, cách đọc và viết số thập phân.

Diện tích xung quanh - diện tích toàn phần

Diện tích xung quanh - diện tích toàn phần

Cách tính diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

Hình hộp chữ nhật - hình lập phương là hai khái niệm về hình khối đầu tiên học sinh lớp 5 được làm quen.

HÌNH THANG - DIỆN TÍCH HÌNH THANG

HÌNH THANG - DIỆN TÍCH HÌNH THANG

Công thức, cách tính diện tích hình thang, vuông, cân, khi biết độ dài 4 cạnh

Hình tam giác - Diện tích hình tam giác

Hình tam giác - Diện tích hình tam giác

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo rồi chia cho 2.

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 5.

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 5.

Top