Dấu hiệu chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 3 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 3.

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 9 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 5.

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 5.

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 2 và các ví dụ về dấu hiệu chia hết cho 2.

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Dưới đây là cách chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Dưới đây là cách chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

Chia một tích cho một số

Chia một tích cho một số

Dưới đây là cách chia một tích cho một số. Mời các em cùng tham khảo.

Chia một số cho một tích

Chia một số cho một tích

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số.

QUAN HỆ TỪ _ TIẾNG VIỆT LỚP 5

QUAN HỆ TỪ _ TIẾNG VIỆT LỚP 5

Quan hệ từ là nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau ví dụ và, với, hay, hoặc, ...

Nhân một số với một hiệu

Nhân một số với một hiệu

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ.

Nhân một số với một tổng

Nhân một số với một tổng

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng.

Nhân với số 10, 100, 1000,...  Chia cho 10, 100, 1000,...

Nhân với số 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,...

Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000,... ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,...chữ số 0 vào bên phải số đó.

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân

Tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân.

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng

Tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng.

Triệu và lớp triệu

Triệu và lớp triệu

Để đọc các số đến lớp triệu ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi đến lớp triệu.

So sánh số có nhiều chữ số

So sánh số có nhiều chữ số

Để so sánh số có nhiều chữ số trước hết ta đếm chữ số ở các số đó.

NGUYỄN TRÃI

NGUYỄN TRÃI

Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai sinh năm 1380 mất năm 1442.

THỦ ĐÔ

THỦ ĐÔ

Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nơi có sông Hồng chảy qua.

TRUNG DU

TRUNG DU

Vùng trung du là vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.


Các tin khác

Top